Følgende bøker kan bestilles:
– Evelyn og de grønne (2004)
– Flyktninger fra nord (2005)
– Inn i ei ny tid (2007)
– Sånn var det da (2014)
– Fra Gjetergutt til Stortingsmann (ny 2019)

Send din bestilling til: evastra@jota.no eller til rune.solberg@me.com